Daftar Mata Kuliah

Jurusan Teknik Pertanian, Universitas Lampung menawarkan beberapa mata kuliah untuk menunjang standar kompetensi lulusan sarjana Teknologi pertanian yang berkualitas.  berikut ini adalah beberapa mata kuliah yang ditawarkan mulai dari semester 1 sampai dengan 8.

NO KODE MK MATA KULIAH SEMESTER SKS SIFAT
1 AGT612105 Pengantar Budidaya Tanaman 1 3 Wajib
2 AGT612106 Pengantar Ilmu Tanah 1 3 Wajib
3 KIM612154 Kimia Organik 1 3 Wajib
4 MAT612151 Matematika 1 3 Wajib
5 MAT612251 Statistika Dasar 1 3 Wajib
6 UNI612101 Pendidikan Agama Islam 1 3 Wajib
7 UNI612102 Pendidikan Agama Kristen 1 3 Wajib
8 UNI612103 Pendidikan Agama Katholik 1 3 Wajib
9 UNI612104 Pendidikan Agama Hindu 1 3 Wajib
10 UNI612105 Pendidikan Agama Budha 1 3 Wajib
11 UNI612108 Bahasa Inggris 1 3 Wajib
12 ABE612101 Pengantar Teknologi Pertanian 2 2 Wajib
13 ABE612102 Mekanika Fluida 2 3 Wajib
14 KIM612251 Biokimia Umum 2 3 Wajib
15 MAT612252 Kalkulus 2 3 Wajib
16 THP612102 Mikrobiologi Hasil Pertanian 2 3 Wajib
17 UNI612106 Bahasa Indonesia 2 3 Wajib
18 UNI612107 Pancasila Dan Kewarganegaraan 2 3 Wajib
19 ABE612201 Matematika Teknik 3 3 Wajib
20 ABE612202 Agroklimatologi 3 2 Wajib
21 ABE612203 Pengetahuan Bahan Teknik 3 2 Wajib
22 ABE612204 Statistika Dan Dinamika 3 3 Wajib
23 ABE612205 Listrik Dan Elektronika 3 3 Wajib
24 ABE612206 Ekonomi Teknik 3 2 Wajib
25 ABE612207 Motor Bakar Dan Traktor Pertanian 3 3 Wajib
26 ABE612215 Mekanisasi Pertanian 3 3 Pilihan Bebas
27 FIS612251 Thermodinamika 3 3 Wajib
28 ABE612208 Instrumentasi 4 3 Wajib
29 ABE612209 Riset Operasional 4 2 Wajib
30 ABE612210 Aplikasi Komputer 4 2 Wajib
31 ABE612211 Kekuatan Bahan Teknik 4 3 Wajib
32 ABE612212 Hidrologi 4 3 Wajib
33 ABE612213 Alat Dan Mesin Pertanian 4 3 Wajib
34 ABE612214 Perbengkelan 4 2 Wajib
35 ABE612216 Mesin Dan Peralatan Pengolahan Hasil Pertanian 4 3 Pilihan Bebas
36 FIS612252 Transfer Panas 4 3 Wajib
37 ABE612301 Gambar Teknik 5 2 Wajib
38 ABE612302 Mekanika Mesin 5 3 Wajib
39 ABE612303 Alat Dan Mesin Pasca Panen 5 2 Wajib
40 ABE612304 Satuan Operasi 5 2 Wajib
41 ABE612305 Survai Dan Pemetaan 5 2 Wajib
42 ABE612306 Metode Dan Komunikasi Ilmiah 5 2 Wajib
43 ABE612312 Sistem Informasi 5 2 Pilihan Bebas
44 ABE612313 Elektronika Industri 5 3 Pilihan Bebas
45 ABE612314 Energi Terbarukan 5 3 Pilihan Bebas
46 ABE612316 Ergonomika 5 3 Pilihan Bebas
47 ABE612317 Teknik Hidroponik 5 3 Pilihan Bebas
48 ABE612318 Hidrolika 5 3 Pilihan Bebas
49 ABE612319 Sifat Fisik Mekanik Bahan Biologi 5 2 Pilihan Bebas
50 ABE612320 Fisiologi Pascapanen Produk Pertanian 5 2 Pilihan Bebas
51 ABE612307 Rancangan Percobaan Keteknikan 6 3 Wajib
52 ABE612308 Perancangan Mesin 6 2 Wajib
53 ABE612309 Dasar-Dasar Teknik Irigasi 6 3 Wajib
54 ABE612310 Kuliah Lapang 6 1 Wajib
55 ABE612311 Akuisisi Data 6 3 Pilihan Bebas
56 ABE612321 Analisis Energi 6 2 Pilihan Bebas
57 ABE612322 Lingkungan Dan Bangunan Pertanian 6 3 Pilihan Bebas
58 ABE612323 Manajemen Tenaga Dan Mesin Pertanian 6 3 Pilihan Bebas
59 ABE612324 Teknik Konservasi Tanah Dan Air 6 3 Pilihan Bebas
60 ABE612325 Permodelan Kualitas Air 6 3 Pilihan Bebas
61 ABE612326 Pengembangan Sumbedaya Air 6 3 Pilihan Bebas
62 ABE612327 Aplikasi Gis 6 3 Pilihan Bebas
63 ABE612328 Teknik Pemanenan Air Hujan 6 3 Pilihan Bebas
64 ABE612329 Rekayasa Pengolahan Hasil Pertanian 6 3 Pilihan Bebas
65 ABE612330 Teknik Penyimpanan 6 3 Pilihan Bebas
66 ABE612331 Teknik Pengeringan 6 3 Pilihan Bebas
67 ABE612332 Teknik Pendinginan 6 2 Pilihan Bebas
68 FPU612301 Pengembangan Masyarakat 6 3 Wajib
69 ABE612401 Kontrol Otomatik 7 3 Pilihan Bebas
70 ABE612402 Matematika Terapan 7 3 Pilihan Bebas
71 ABE612403 Keselamatan Kerja 7 2 Pilihan Bebas
72 ABE612404 Pengelolaan Das 7 3 Pilihan Bebas
73 ABE612405 Rancangan Sistem Irigasi  7 3 Pilihan Bebas
74 ABE612406 Teknik Pengemasan 7 3 Pilihan Bebas
75 ABE612407 Evaluasi Non Destruktif 7 3 Pilihan Bebas
76 ABE612408 Teknik Mutu 7 2 Pilihan Bebas
77 ABE612409 Kecerdasan Buatan 7 3 Pilihan Bebas
78 ABE612497 Seminar Usul Penelitian 7 1 Wajib
79 FPU612302 Praktik Umum 7 3 Wajib
80 FPU612401 Sistem Pertanian Berkelanjutan 7 3 Wajib
81 UNI612206 Kewirausahaan 7 3 Wajib
82 ABE612498 Seminar Hasil Penelitian 8 1 Wajib
83 ABE612499 Skripsi 8 4 Wajib
84 UNI612402 Kkn Tematik 8 3 Wajib
Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.